Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DROINWEST

KONTAKT:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DROINWEST

 • ul. Targowa 5
 • 41-503 Chorzów
 • woj. śląskie
 • tel. +48 600-435-068
 • Email: biuro@droinwest.com
 • NIP: 9542464947

Zrealizowane inwestycje

 

fotoNasza firma dotychczas brała udział przy realizacji następujących inwestycji: 

 

 

PROJEKTOWANIE:

  • Modernizacja dróg Gminy Sosnowiec: ul. 11-go Listopada i ul. Braci Mieroszewskich
  • Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Polną z ul. M. Dąbrowskiej i ul. Bażantów w Bobrownikach
  • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Centrum rekreacji dla dzieci i młodzieży w Niedobczycach
  • Przebudowa drogi gminnej ul. Nowy Świat w Boruszowicach 
  • Zagospodarowanie przestrzeni wokół zabytkowego Dworku w Dobieszowicach
  • Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego i Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie
  • Koncepcja układu drogowego  dla obsługi komunikacyjnej projektowanej jednostki mieszkaniowej zlokalizowanej na działce nr 90 w rejonie ulic Jesionowej – Lipowej w Będzinie
  • II etap kanalizacji deszczowej dla obsługi „Eko-Miasteczka Jeziorna” w Siewierzu
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie
  • Przebudowa ul. Konopnickiej w Mysłowicach
  • Rozbudowa ul. Kukułek w Sosnowcu, droga klasy L, kategoria drogi - droga gminna
  • Remont wraz ze wzmocnieniem ul. Kwiatowej w Mysłowicach
  • Budowa drogi gminnej – ul. Leśna w Gródkowie gm. Psary
  • Budowa węzła drogowego „Olszyce”w ciągu drogi krajowej S1 na skrzyżowaniu z drogą powiatową ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach
  • Utwardzenie terenu w postaci nakładki asfaltowej dla potrzeb drogi klasy L na działce 263/24 w Mikołowie w rejonie ul. Reta Śmiłowicka
  • Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej (DK-44), Łącznej (DW 927) i Reta Śmiłowicka w Mikołowie
  • Przebudowa drogi w Siemoni - ul. Młyńska 
  • Budowa drogi gminnej łączącej ul. Węgroda i ul. Polną oraz ul. Narutowicza w Rogoźniku wraz z przebudową dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych
  • Koncepcja przebudowy ciągu drogowego na odcinku Czeladź ul. Nowopogońska od ronda przy ul. Wiejskiej do ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu na odcinku do skrzyżowania z DK 86
  • Przebudowa ciągu drogowego na odcinku Czeladź ul. Nowopogońska od ronda przy ul. Wiejskiej doul. Grota Roweckiego w Sosnowcu na odcinku do skrzyżowania z DK86- etap I
  • Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku
  • Budowa dróg lokalnych w Tąpkowicach
  • Budowa 6 miejsc postojowych przy ul. Krupnej w Rogoźniku
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku
  • Budowa parkingu przy ul. Wagowej w Sosnowcu
  • Zagospodarowanie terenu dawnego Browaru Obywatelskiego w Tychach
  • Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach
  • Remont drogi gminnej – ulica Zielona w Preczowie
  • Remont drogi gminnej – ulica Wspólna w Gródkowie
  • Remont drogi gminnej – ulica Spokojna w Gródkowie
  • Remont drogi gminnej – działki nr 1202 w Malinowicach
  • Remont drogi gminnej – działki nr 899 w Malinowicach
  • Remont drogi gminnej – ulica Parkowa w Sarnowie
  • Rozbudowa systemu odwodnienia istniejącej studni chłonnej w ciągu jezdni – ulicy Kasztanowej w Czeladzi działka numer 70/11, 69/10
  • Budowa pochylni dla niepełnosprawnych w Katowicach
  • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej w Katowicach
  • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Telewizyjnej w Katowicach (na odcinku pomiędzy ul. Bytkowską i al. Korfantego)
  • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bytkowskiej w Katowicach (na odcinku pomiędzy ul. Telewizyjną i ul. Józefowską)
  • Budowa drogi gminnej dla obsługi „Eko-Miasteczka Jeziorna” w Siewierzu
  • „Opracowanie projektu II etapu kanalizacji deszczowej dla obsługi „Eko-Miasteczka Jeziorna” w Siewierzu
  • Budowa przedłużenia ulicy Sławka do ul. Rataja wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Katowicach
  • Odtworzenie nawierzchni wraz z remontem chodników  dla dzielnicy Bór w Sosnowcu 
  • Odtworzenie nawierzchni wraz z budową chodnika w ul. Grzybowej w Sosnowcu
  • Odtworzenie nawierzchni wraz z budową chodnika w ul. Kreksów, Boh.Getta, Marudy w Sosnowcu
  • Rozbudowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu
  • Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym po robotach elektroenergetycznych w ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu
  • Przebudowa ul. Sportowej w Kobielicach
  • Przebudowa ul. Zacisze w Kobielicach
  • Przebudowa ul. Zbożowej w Kobielicach
  • Przebudowa ul. Brzymowej w Radostowicach 
  • Przebudowa ul. Orzechowej w Radostowicach 
  • Przebudowa ul. Średni Dwór w Mizerowie 
  • Przebudowa ul. Zakątek w Kobielicach 
  • Budowa zjazdu z ul. S. Batorego na teren Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
  • Przebudowa drogi na ul. Ogrodowej w Twardowicach
  • Remont drogi gminnej w rejonie zjazdu do działki 374/39 w Brzękowicach Wał
  • Przebudowa ul. Jana Pawła II w Wymysłowie
  • Budowa tymczasowego zjazdu z ulicy Braci Mieroszewskich na ul. Kielecką w miejscowości Sosnowiec
  • Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy zjazdu z drogi DW 790 na działkę nr 776 w miejscowości Pilica

 

INWESTYCJE ZREALIZAWOANE W SYSTEMIE "PROJEKTUJ BUDUJ":

 • Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - ul. Bogusławskiego w Jaworznie
 • Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - ul. Działkowa w Jaworznie
 • Przebudowa ulicy W. Skotnica - Etap II - km 0+000,00 - km 0+397,14 i Etap III - km 1+300,00 - KM 1+393,00" w Mysłowicach
 • Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy i chodnika na osiedlu Norwida w Mikołowie
 • Zaprojektowanie i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie
 • Zaprojektowanie oraz wykonanie robót dla zadania pn: "MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO PRZY ZSO NR 7 (17/XVIII/13/S)" w Sosnowcu
 

NADZÓR INWESTORSKI:

 • Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach
 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S  ul. Wiejska w Paczynie – etap IV

 

WYKONAWSTWO: